تا اطلاع ثانوی

 

آرامش نصیب کسانی می‌شود که

رفتار با کلام‌شان

برابری ویا حداقل

همخوانی دارد.

 

یاحق