واکنش، عکس‌العمل و شخصیت‌مان ارتباط موثر دارد با

قدرت پنهان محیطی که در آن وقت می‌گذرانیم.

 

یاحق