پیشنهاد، رهنمود، اصرار

در بعضی موارد نتیجه‌بخش،

در بعضی موارد بی‌نتیجه،

در بعضی موارد نتیجه برعکس دارد.

لطفا”، قبلا” به عمق رابطه نگاه کنید تا دلخور و کلافه نشوید.

نکته: عمق رابطه می‌تواند هیچ ربطی به نسبت‌های خانوادگی نداشته باشد.

 

یاحق