این ماسکِ مادرگَشته تا قبل از کرونا داشت زندگیشو میکرد

آدم‌های خاصی در زمان خاصی توی مدتِ معلومی ازش استفاده میکردند.
یکسالی هست جدا از تنوعی که به مدلش دادیم طرز استفاده‌ش رو بردیم زیر سوال؟

یکی میگذاره زیرِ دماغش یکی زیر چونه‌اش اون‌یکی روی گردنش، یکی میگذاره رو آرنجش، یکی دوتا روهم میگذاره
اون‌یکی دوتا در امتدادِهم، از زیر چشم تا روی گردن، فکر نکنید به خاطرِ وسواسِ! نه، این یه راه‌حله برای اینکه راحت بتونه از فاصله بین دو ماسک سیگار بکشه.
دیروز یکی‌رو دیدم حیرت کردم، ماسکش آنقدر چرک و سیاه شده بود که بنظر می‌رسید کنفرانس بین‌المللیِ ویروس‌هاست، باز خدا خیرش بده موقع خرید ماسک سفید انتخاب کرده بوده وگرنه این فاجعه قابل تشخیص نبود.

( شناسایی مقصر باشد برای بعد).

آدم باید از بعضی از این ماسک مشکی‌پوش‌ها حذر کنه چون اگر شش ماه هم از یک ماسک استفاده کنن از فاصله دومتری قابل تشخیص نیست که اون ماسک مدتهاست زهوارش دررفته ولی باز داره کار میکنه.
جداً بعضی از این ماسک مشکی‌ها شدتِ کثیفی و آلودگی‌‌شون به ضخامتی رسیده که ر‌‌َگه‌ی شکستگی روشون جا انداخته.

باور کنید با دیدن بعضی از این صحنه‌ها هیچ تصویری تحت عنوان ماسک از شبکیه به مغزم منتقل نمیشه.