مهم است که موفق بشوم یا در مسیر موفقیت باشم،
علاوه‌بر‌این
مهم است که زره شرافت بر تن داشته باشم
و به بهانه‌هایی چون: تقدیر، چاره‌ای نیست و کاری از من ساخته نیست بیرونش نیاورم.