ما مجبوریم درست زندگی کردن را یاد بگیریم.

 

 

 

 

باید یاد بگیریم مشغول زندگی خودمان باشیم.

 

 

 

 

 

اگر زندگی ما جذاب و ثمربخش باشد، دیگر هیچ تمایل یا علاقه‌ای نداریم که از رفتار دیگران عیب‌جویی کنیم. یا اینکه نگران کارهایی باشیم که آنها انجام می‌دهند.

 

کم‌کم متوجه می‌شویم که ما فقط نگران این نیستیم که خودمان را از جلوی راهِ‌کسانی که آزارمان میدهند کنار بکشیم، بلکه به آرامی به جای آنکه بگذاریم آنها مزاحم ما بشوند یا که از زندگی خودمان به بیرون پرتشان کنیم، رفتارمان را آنگونه می‌کنیم که آنها در معاشرت با ما  نتوانند آزارمان دهند.

یاحق