امتحان پایان ترم بود، دستیار انیشتین وقتی سوالها‌رو دید رو به انیشتین کرد و گفت این سوالها‌رو که پارسال هم داده بودی، چرا سوال تکراری میدی؟
انیشتین گفت سوالها یکیه فرقی نداره ولی جواب‌ها سال به سال فرق میکنه.
حتما همه‌مون این جمله‌ی <<هرچه قدیمی‌ها گفتن درسته‌>>رو شنیدین، ولی مدتیه خیلی کسی بهش توجه نمیکنه یا بهتره بگم اساسا اکثر ادمها نمی‌پذیرند.
امروز به روش ده سال پیش نمیشه زندگی کرد.
به روش ده سال پیش نمیشه کسب درآمد کرد.
به روش ده سال پیش نمیشه مهمانی رفت و میزبانی کرد.
ارتباطات بین خانواده، رفقا، اقوام، همسایه با ده سال پیش خیلی تفاوت کرده .
اینکه بهتر شده یا بدتر موضوع بحث نیست،
موضوع اینه که جواب‌ها و روش‌های پارسال به درد پارسال میخورد،
امسال و پنج سال دیگه و پنجاه سال دیگه شاید سوال‌ها یکجور باشه ولی جواب و راه‌حل‌ها باهم فرق میکنه.