یکی از دلایل سوء تفاهم، بد فهمیدن حرف دیگران است.

چون فقط می‌خواهیم جواب بدهیم بنابراین حرف طرف مقابل درحد صوتی به گوشمان می‌رسد در واقع این جواب‌مان است که در ذهنمان با صدای بلند مرور می‌شود، یا اینکه اگر تصمیم به جواب دادن نداشته باشیم با بی تفاوتی جهت رفع تکلیف فقط شنونده‌ایم، با این شرایط لطفاً بعداً شنیده‌هایت را مرور نکن چون اصلاً نفهمیده‌ای فقط شنیده‌ای!

بیشتر اوقات بین منظورِ طرف مقابل و آنچه شنیده‌ایم تفاوت بسیار است.

یاحق