نویسنده مثل سیبی میمونه که تو زندگی هزارتا چرخ میخوره

ولی باز با قلمش میاد روی کاغذ

فرقی نداره:

غمگین باشه یا خوشحال

توی جمع باشه یا خلوت

دربند باشه یا آزاد

عاشق باشه یا فارغ

صبور باشه یا عجول

جوان باشه یا مسن

به هرحال موضوع برای نوشتن دارد.

 

یاحق